Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ukončená výběrová řízení

2022/08: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení (25.5.2022)

Přílohy

2020/15: VŘ – Prodloužení kanalizace a zaokruhování vodovodu ( 2. 7. 2020)

Přílohy

2020/7: VŘ – Vrtaná studna – zdroj užitkové vody (uveřejněno 22.4.2020)

Přílohy

2015: Výběrové řízení na “Protipovodňová opatření pro město Újezd u Brna – projektová dokumentace”. Dodatečná iformace č. 1 k VŘ “Protipovodňová opatření” (uveřejněno: 26.04.2015)

Přílohy