Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro uzavírání jednorázových krátkodobých pronájmů sportovních prostor

I. Pojmy

Pronajímatel: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna, IČ:00282740
Sportoviště: kterákoli ze sportovních prostorů v majetku pronajímatele nabízených na oficiálních webových stránkách města.
Zájemce: fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která má zájem o pronájem sportoviště.
Spoluhráč: fyzická osoba užívající sportoviště společně se zájemcem a pod jeho garancí.
Krátkodobý pronájem: jednorázový pronájem sportoviště v rozsahu max. 14 dnů.
Rezervační systém: systém elektronické rezervace sportovišť dostupný na oficiálních webových stránkách města.

II. Podmínky pronájmu

  1. Krátkodobý pronájem sportovišť je možné sjednat s pronajímatelem pomocí rezervačního systému.
  2. Zájemce má možnost rezervovat si vybrané sportoviště v neobsazeném čase nejdříve 14 dnů a nejpozději 1 hodinu před zvoleným časem a to pomocí rezervačního formuláře, ve kterém uvede veškeré požadované informace.
  3. Potvrzení rezervace obdrží zájemce obratem elektronicky na emailovou adresu uvedenou v rezervačním formuláři a současně bude vyzván k úhradě nájemného formou platební brány Go Pay provozované společností GOPAY s.r.o. K úhradě musí dojít nejpozději 3 hodiny od rezervace, v opačném případě dochází automaticky ke stornu rezervace.
  4. Výše nájemného vyplývá z aktuálního ceníku pronájmu sportovních prostor schváleného pronajímatelem.
  5. Zaplacením příslušné částky nájemného je rezervace pro obě strany závazná. Potvrzení o úhradě obdrží zájemce opět elektronicky na emailovou adresu.
  6. Zaplacením nájemného zájemce potvrzuje, že se seznámil s návštěvním a provozním řádem Multifunkční haly a že se zavazuje jej dodržovat. Zároveň se zavazuje seznámit s jeho obsahem spoluhráče.
  7. Zrušení zaplacené rezervace není možné.
  8. Vrácení zaplaceného nájemného z důvodu neuskutečnění pronájmu je možné pouze z provozních důvodů na straně pronajímatele.
  9. V případě poruchy rezervačního systému kontaktujte správce haly v rámci otevírací doby haly.