Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Změna č. 1A územního plánu Újezd u Brna – vydaná

Dne 25. 2. 2019 byla pod bodem usnesení č. 5 vydána formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem města Újezd u Brna Změna č. 1A územního plánu Újezd u Brna, která nabyla účinnosti dne 21. 3. 2019.

  • Do změny č. 1A územního plánu Újezd u Brna a její dokladové dokumentace (spisu) lze nahlížet na Městském úřadu Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna