Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Krizový štáb a krizové situace

Portál krizového řízení pro JMK

Krizový štáb města

Rada města Újezd u Brna rozhodla jmenovat do funkce člena krizového štábu:

Členové:funkcemobil
Ing. Marie Kozákovástarostka města602 500 583
Ing. Miloš Zapletalčlen rady města606 692 262
Mgr. Radek Řeřichačlen zastupitelstva města737 939 493
Ing. Karel Vévarmístostarosta města724 183 499
Petr Macákvelitel městské policie722 070 912
Lubomír Rožnovskýtajemník kriz. štábu607 555 923
Josef Spáčilvelitel SDH Újezd775 862 236

V rámci města jsou zpracovány dva dokumenty, které řeší tuto problematiku, a to:

 1. Plán činnosti orgánů města při vzniku mimořádných událostí.
 2. Postup městské policie při zvláštních situacích.

Při ohrožení, o kterém můžete být vyrozuměni prostřednictvím sirén, zprávou v rozhlase, televizi, hlášením městského rozhlasu, prostřednictvím městské policie nebo integrovaného záchranného systému, se snažte dodržovat následující obecné zásady:

 • Respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů.
 • Nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy.
 • Varujte ostatní ohrožené osoby ve svém okolí.
 • Netelefonujte zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena.
 • Pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem.
 • Uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom myslete na záchranu majetku.
 • Uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, pracovníků městského úřadu a policie.

Varování obyvatelstva se v případě ohrožení provádí:

 • Spuštěním poplachové sirény tlačítkem lokálního ovládání.
 • V případě mimořádných událostí ( povodeň, kalamita apod.) je tón sirény je stálý po dobu 140 vteřin, signál může být vyhlášen třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech.
 • V případě požárního poplachu je tón sirény přerušovaný po dobu 1 minuty ( 25 s trvalý tón, 10 s přestávka, 25 s trvalý tón).
 • Při výpadku el. energie je poplach vyhlášen náhradním způsobem.
 • Na základě zákonného opatření je prováděna pravidelně vždy první středu v měsíci kontrola poplachové sirény v trvání 140 s – stálý tón.

Důležitá telefonní čísla:

 • Zjistíte-li mimořádnou událost, která ohrožuje osoby nebo majetek, okamžitě volejte 150 nebo 112, při předávání zprávy uveďte, kde hoří, co hoří, své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte, po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy.
 • Číslo 155 – pomoc zdravotnické záchranné služby se vyžaduje při všech stavech ohrožujících život.
 • Pokud jste svědky dopravní nehody nebo spáchání trestného činu, volejte číslo 158 – Policie ČR nebo 602 500 584 – městská policie.
 • Hasiči Újezd – Vítek Milan číslo 608 262 933.
 • Hasiči Židlochovice – telefon 112.
 • Porucha plynu – Jihomoravské plynárny Brno číslo 545 211 809, nebo plynoslužebna Telnice, telefon 544 229 118.
 • Porucha na přívodu el. proudu – Jihomoravská energetika Brno číslo 545 141 234, nebo JME Židlochovice , telefon 547 231 063, 547 238 234.
 • VaK Vyškov, pobočka Slavkov, vodovody a kanalizace, tel. 544 221 809.
 • Porucha vody v pracovní době volat číslo 544 221 809 a mimo pracovní dobu volat městskou policii číslo 602 500 584.