Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úmrtí

Úmrtí, ke kterým došlo v matričním obvodu obce Újezd u Brna, vyřídí občané na MěÚ Újezd u Brna.
K vyřízení úmrtního listu je nutné předložit:
• občanský průkaz, rodný nebo oddací list zemřelého
• občanský průkaz pozůstalé manželky, popř. pozůstalého manžela
• občanský průkaz vypravitele pohřbu, není-li přímý rodinný příslušník, doloží fakturu o zaplacení pohřbu