Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Podpořené projekty JMK

Multifunkční hala se zázemím

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 087310/23/OŠ

Projekt “Multifunkční hala se zázemím” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 2.500.000 Kč.


Mezigenerační centrum – místo nejen k setkávání

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 083898/23/OSV

Projekt “Mezigenerační centrum – místo nejen k setkávání” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 59.000 Kč.


Bezpečný Újezd u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 083785/23/OŠ

Projekt “Bezpečný Újezd u Brna” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 52.000 Kč.


Dovybavení JSDH Újezd u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 083308/23/OKH

Projekt “Dovybavení JSDH Újezd u Brna” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 98.000 Kč.


Bezpečný Újezd u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 076425/22/OŠ

Projekt “Bezpečný Újezd u Brna” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 50.000 Kč.


Aktivity v mezigeneračním centru

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 076361/22/OSV

Projekt “Aktivity v mezigeneračním centru” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 51.000 Kč.


Family Point v Újezdě u Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 060141/19/OSV

Cílem projektu je zřídit a vybavit Family Point, kterým bychom rádi nejen občanům, ale i přijíždějícím rodičům či prarodičům s dětmi z okolí, umožnili jisté zázemí v příjemném prostředí přímo v centru města a současně je prostřednictvím informačních materiálů informovali o dění ve městě.


Rekonstrukce mezigeneračního centra

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 060418/19/OSV

Mezigenerační centrum vznikne propojením tzv. Family Pointu (místa pro rodinu), kde bude možné přebalit, nakrmit či krátce zabavit děti, a tzv. Senior Pointu (kontaktního místo pro seniory). Cílem bude jednak vytvoření místa, které poskytne zázemí pro maminky s dětmi a generaci seniorů v centru města a současně především vytvoření místa pro setkávání generací a zlepšování vzájemných vztahů a komunikace mezi generacemi, které jsou zdánlivě velmi vzdálené. Centrum vznikne v části budovy radnice, která byla dříve využívaná komerčně pro prostory cukrárny. Toto místo se jeví jako ideální, a to zejména s ohledem na umístění v centru města a bezbariérovost budovy. Místo se nachází v blízkosti zastávek, parkoviště, lékařů a obchodů a je tak umístěno na ideálním místě pro velkou část obyvatel města.


Mezigenerační centrum – fasáda

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 065350/20/OKH

Projekt “Mezigenerační centrum – fasáda” podpořil Jihomoravský kraj. Výše poskytnuté dotace je 100 000 Kč.


Revitalizace parku

Spolufinancováno Jihomoravským krajem na základě Smlouvy č. JMK 061205/19/OKH

V rámci poskytnutého finančního příspěvku z Jihomoravského kraje ve výši 90 000 Kč na „Revitalizaci parku“ byla v roce 2019 provedena výsadba 4 ks listnatých stromů a 165 ks kvetoucích listnatých keřů, především v pásu podél ulice Nádražní a podél dvou obvodových zdí. Současně bylo v rámci této finanční podpory pořízeno a v parku umístěno 8 ks laviček a 5 ks odpadkových košů.

Do revitalizace parku se podařilo zapojit i skupinu místních občanů, kteří v rámci dobrovolné brigády dne 16. 11. 2019 vysadili v parku výše uvedené stromy a keře. Velmi cenné a pozitivní na této akci bylo zejména zapojení celých rodin včetně dětí.

Hlavní opatření revitalizace parku na starém hřbitově se podařilo zdárně realizovat. Na místě revitalizovaného parku byl původně hřbitov, který však byl před více než 40 lety zrušen, avšak z tohoto důvodu je doposud považován za pietní místo. Díky provedeným úpravám nabyl park na atraktivnosti pro místní občany jakožto významná odpočinková oblast města.