Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upozornění

Výměna vodoměrů

V našem městě probíhá výměna vodoměrů. Pracovníci společnosti Vak Vyškov se mohou občanům prokázat pracovním průkazem. Výměna vodoměrů bude trvat až do podzimu.

Zveřejněno 28.7.2021

Číst více

Svoz bioodpadu – aktuální informace

Odpovídáme na četné dotazy občanů našeho města, které se týkaly svozu bioodpadu. Stávající systém shromažďování bioodpadu v kontejnerech bude zachován pouze do doby, než dojde k přechodu na systém svozu popelnic na bioodpad od domu. V případě přechodu na svoz bioodpadu od domu zůstane v našem městě jeden kontejner u sběrného dvora, kam mohou občané odvážet větší množství bioodpadu. Na základě dotazníkového šetření zájmu o popelnice stanovíme další

Číst více

Břeclavsko a Hodonínsko-pravidla pomoci

Přinášíme aktuální vyjádření Mgr. Františka Lukla, MPA

předsedy Svazu měst a obcí České republiky

Zásadní je v tuto chvíli:

! hlásit se na kontaktních místech v Hodoníně a Břeclavi

! potřebujeme hlavně řemeslníky s vlastním nářadím, ostatní dobrovolníci budou nasazení primárně na úklid v okolí obcí

! nepočítat s noclehem

Kompletně zde:

  1. Nahlaste se na jedné ze 2 základen
  • Kulturní dům Hodonín
  • parkoviště na letišti u Břeclavi

Z obou míst vyjíždí do obcí kyvadlová doprava. Koordinátoři budou dobrovolníky

Číst více

Pomoc zasaženým regionům pokračuje i v sobotu 26.6.2021

Pomoc zasaženým oblastem Břeclavska a Hodonínska bude pokračovat i zítra v sobotu 26. června 2021! Od 8 do 16 hodin přineste do zasedací místnosti městského úřadu balené vody, dezinfekci, hygienické a čistící prostředky v uzavřeném originálním obalu, pracovní rukavice, lopaty, smetáky a krycí plachty. Noste pouze vyjmenované potřeby, nic jiného. Všem dárcům, kteří pomohou, mnohokrát děkujeme!

Číst více

Sbírka brněnské Diecézní charity

Veřejnou sbírku vyhlásila dnes 25. června 2021  brněnská Diecézní charita. Peníze na pomoc lidem zasaženým přírodní pohromou na Břeclavsku a Hodonínsku mohou lidé posílat na číslo účtu 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002. Přispět lze i dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90 podle zvolené částky na číslo 87 777.

Číst více