Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Upozornění

Deratizace kanalizace

Město Újezd u Brna oznamuje občanům, že ve dnech 6. 7., 8. 7. a 9. 7. 2023 bude v našem městě probíhat deratizace kanalizace. Prosíme o zvýšenou pozornost v okolí kanalizačních vpustí. Děkujeme za pochopení.

Číst více

Uzavírka ulice U Hřiště z důvodu akce Petropavelské hody

Sdělujeme občanům, že z důvodu konání kulturní akce „ Petropavelské hody 2023“, konané ve dnech 01.07.2023 až 02.07.2023, bude prostor před radnicí včetně parkoviště dne 02.07.2023 v době od 14.00 hodin do 16.00 hodin téhož dne uzavřen přechodným dopravním značením. V čase od 27.06.2023, 08:00 hodin do 04.07.2023, 12:00 hod bude zcela uzavřeno parkoviště za Thermotechnikou a prostor kolem ubytovny SK Újezd u Brna. Uzavírka tohoto místa

Číst více

Oprava vodovodního řadu 23. 6. 2023

VAK Vyškov oznamují, že bude z důvodu opravy uzavřen přívod pitné vody, přibližně od 8:30 do 10:00 hod., na rychmanově ul. Česká a Na Zámečku, od kapličky směrem na Otnice levá strana. Děkujeme za pochopení.

Číst více

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 26.6.2023 od 7:30 do 15:30 hodin

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

  • dne 26. 6. 2023 od 7:30 do 15:30 hodin

Vypnutá oblast
Újezd u Brna – U Hřiště parcely a stavby na parcelách k/2376, k/2364, k/2362, k/2377/42

Společnost EG.D, a.s. jako provozovatel distribuční soustavy je k provedení tohoto nezbytného kroku oprávněna na základě ustanovení § 25 odst. (3) písmeno c) bod 5 zákona č. 458/2000 Sb.

Číst více