Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Svoz tříděného odpadu

Změny v roce 2024
Od roku 2024 je v Újezdě u Brna zaveden svoz tříděného odpadu přímo od domů.
• Modré popelnice – papír – sváženy od domů 1× měsíčně.
• Žluté popelnice – plasty – sváženy od domů 1× měsíčně.
• Hnědé popelnice – bio odpad – sváženy od domů 1× za 14 dní (kromě období od 01.12. do 31.03., kdy budou sváženy 1× za měsíc).
• Komunální odpad (nádoby 120 l a 240 l) svážen od domů 1× za měsíc.
• Komunální odpad od bytových domů (nádoby 1 100 l) – svážen 1× za 14 dní.
• Nádoby na tříděný odpad ze sběrných hnízd 1 100 l – sváženy 1× za 14 dní.
Stávající sběrná hnízda budou zachována a připravujeme jejich rozšíření. Pokud má někdo podnět k umístění dalšího sběrného hnízda, prosíme Vás o sdělení. Vaší iniciativou se budeme zabývat.
Do sběrných hnízd budou umístěny černé nádoby 1 100 l pro sběr použitých plen.
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad budou zredukovány a umístěny nadále pouze na ulici za 9. květnem, u fotbalového hřiště a před sběrným dvorem na ulici Štefánikova.
Stále bude zachována možnost zapůjčení, přistavení a vyvezení vlečky za cenu 100 Kč v případě většího objemu vyřezaného bioodpadu ze zahrad. Pokud budete mít o tuto službu zájem, obracejte se na vedoucího technických služeb města, pana Martina Čermáka, tel.: 725 341 765.

Žádáme občany, aby popelnice s domovním odpadem umísťovali mimo předzahrádky, nejlépe na městský pozemek. Pracovníci svozové firmy nesmí vstupovat na soukromý pozemek.

V případě potíží se svozem pevného domovního odpadu je třeba kontaktovat svozovou společnost KTS Ekologie s.r.o., která zabezpečuje odvoz komunálního odpadu v Újezdě u Brna, na bezplatné lince +420 800 888 944.