Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Program rozvoje města

Výsledky dotazníkového šetření obyvatel 2022

Od poloviny prosince 2021 do poloviny ledna 2022 proběhlo dotazníkové zjišťování názorů obyvatel města Újezd u Brna. Šetření bylo jedním z důležitých kroků zpracování Programu rozvoje města Újezd u Brna na období 2023–2030. Poznatky ze šetření budou sloužit při tvorbě programu rozvoje i při zlepšování života ve městě v případě různých drobných podnětů.

V následujícím textu jsou představeny hlavní závěry ze šetření. V průběhu

Číst více

Dotazník Programu rozvoje města

Vážení spoluobčané,
naše město v současné době připravuje program rozvoje do roku 2030. Jeho úkolem je stanovit směřování rozvoje města a navrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Důležitým podkladem pro jeho tvorbu jsou názory občanů. Budou využity odpovědi z nedávného dotazníku v rámci Auditu Family Friendly Community, program rozvoje má ale mnohem širší záběr.
Obracím se proto na vás s žádostí o zodpovězení následujících otázek. Využijte

Číst více

Zápis z 1. setkání pracovní skupiny 15. 11. 2021, 17:00

Účast: Marie Kozáková, Petra Kocúrová, Karel Vévar, Jan Konvica, Miloš Zapletal, René Mitrenga, Helena Jakubcová, Peter Sedlačko, Jana Pízová, Rostislava Paarová, Jiří Ocásek, Jan Binek

V úvodu setkání Jan Binek stručně okomentoval proces tvorby programu rozvoje města a činnost pracovní skupiny. Vedle tohoto setkání by se pracovní skupina měla ještě sejít cca 2x, a to přibližně v únoru 2022 k diskuzi konceptu programu rozvoje města a následně

Číst více

Zápis ze setkání s obyvateli 7. října 2021

PRŮBĚH SETKÁNÍ:

Na počátku jednání přítomné přivítala starostka města Marie Kozáková. V úvodu Jan Binek, zástupce společnosti GaREP, spol. s r.o., která je zpracovatelem programu, představil strukturu programu a průběh zpracování a okomentoval vybrané statistické údaje o městě. Tyto informace jsou dostupné v rámci samostatné prezentace v PDF.

Následně přítomní občané uváděli různé podněty k rozvoji města, či kladli otázky k řešení různých

Číst více