Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dotazník Programu rozvoje města

Vážení spoluobčané,
naše město v současné době připravuje program rozvoje do roku 2030. Jeho úkolem je stanovit směřování rozvoje města a navrhnout konkrétní rozvojové činnosti.
Důležitým podkladem pro jeho tvorbu jsou názory občanů. Budou využity odpovědi z nedávného dotazníku v rámci Auditu Family Friendly Community, program rozvoje má ale mnohem širší záběr.
Obracím se proto na vás s žádostí o zodpovězení následujících otázek. Využijte prosím této příležitosti k vyjádření se. Všechny odpovědi budou pečlivě vyhodnoceny a bude s nimi důsledně pracováno.
Nejjednodušší způsob vyplnění dotazníku je elektronicky na odkazu https://1url.cz/@obyvateleujezd.
Další papírové dotazníky jsou k dispozici na podatelně městského úřadu, v knihovně v mezigeračním centru a na dalších místech (např. v čekárně u lékaře).
Děkuji vám za spolupráci a projevený zájem.

Ing. Marie Kozáková, starostka města