Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Dům s pečovatelskou službou

Rybářská 1001
664 53 Újezd u Brna

Tento sociální objekt, ve kterém se nachází 60 bytů určených pro samostatné a soběstačné jedince z řad občanů důchodového věku, najdete na ulici Rybářská čp. 1001 v Újezdě u Brna. Dům byl uveden do provozu v roce 2005. Objekt je velmi důmyslně vystavěn. Tvoří ho dvě samostatná křídla spojená ve středové části společnými prostorami, kde se nachází jídelna s kuchyní, technické zázemí a dnes již i ordinace odborných lékařů a masážní salón. Byty jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro manželské páry, ovšem bytů pro manželské páry je pouze několik. Dům je třípodlažní, je vybavený dvěma výtahy, do objektu nemají přístup žádné cizí osoby a je zde zakázán pohyb psů. K domu přináleží zahrada s květinkovými záhonky, které si tu vytvořili místní obyvatelé a také se o ně příkladně starají. Každý z bytů má buď malý balkónek, na kterém si obyvatelé pěstují květiny a drobnou zeleninu pro vlastní potřebu, nebo v přízemí i malou zahrádku oddělenou od okolní zahrady plotkem. V zahradě je i celodřevěný altán určený k posezení a relaxaci. Zahrada a objekt DPS těsně sousedí s Domovem u Františka, který už zajišťuje celodenní zdravotnickou a lékařskou péči pro ty seniory, kteří se již o sebe nemohou sami starat. Pak je tu i pracoviště pro lidi, které jsou stiženi nemocemi stáří, Alzheimerovou chorobou a jinými neduhy.

Objekt má vlastního správce, na kterého se obyvatelé obracejí se svými požadavky. V každém z bytů je kuchyňka a je zvykem, že si obyvatelé sami zajišťují jídlo. Je však možné si i jídlo objednat s dovážkou až do bytu. V místní kuchyni se nevaří a jídelna je využívána pro společenské události a setkávání místních občanů a obyvatel domu. Rovněž tak si můžou potřební obyvatelé domova domluvit výpomoc u terénní pečovatelské služby, která v Újezdě u Brna provozuje svoje služby a její pracoviště sídlí přímo v technické části DPS.

Zájemci o umístění v DPS musí vyplnit žádost, viz formulář, nechat ji potvrdit svým lékařem, který stvrdí, že je žadatel soběstačný, a žadatel tuto žádost zašle nebo odevzdá na městský úřad. Sociální komise na základě vyjádření lékaře doporučí jeho umístění a žadatel je poté umístěn do pořadníku čekatelů. Ve chvíli, kdy se pořadník posune natolik, že na žadatele přijde řada, je obeslán s dotazem, zda si přeje do DPS nastoupit. Pokud se žadatel zatím rozhodne pro odklad, je jeho žádost opět zařazena na konec pořadníku a byt je nabídnut jinému zájemci.

Bydlení v této části města je velice klidné a příjemné. Přímo před objektem jsou k posezení lavičky, rovněž tak v zahradě objektu. Pár desítek metrů odtud najdete místní rybníček s upraveným prostředím, které láká k posezení a relaxaci. I zde je umístěn dřevěný altán a mnoho občanů tu tráví volné chvíle. DPS leží u vedlejší silnice a není tu téměř žádný provoz vozidel. Do centra města přitom není daleko a kousek odsud na hlavní silnici se nachází i autobusové zastávky ve směru jak do Brna, tak na Vyškovsko. V blízkosti je také obchod s potravinami a oblečením a restaurace, kam mnozí z obyvatel dochází na oběd.

Město Újezd u Brna vychází svým seniorským občanům všestranně vstříc, ať už přímo administrativními službami svých úředníků nebo třeba odvozem k lékaři.

Poskytovatel:Město Újezd u Brna
Statutární zástupce:starostka města – Ing. Marie Kozáková
Tel. č.:544 224 336, 544 224 218
E-mail:podatelna@ujezdubrna.cz
Web:www.ujezdubrna.cz

Pečovatelská služba – poskytování služeb pro rodinu a domácnost – města Újezd u Brna 
zajišťuje podporu a pomoc seniorům i osobám se zdravotním postižením, které z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu v péči o vlastní osobu a domácnost.  Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:

úkony ze základních činností poskytování pečovateské služby nebo výběr z fakultativních úkonů nad rámec základních činností. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácnosti uživatele.

Sociální služba
 – pečovatelská služba zahrnuje tyto základní činnosti:

  • domácí ošetřovatelskou péči;
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • zajištění návštěv lékařů, běžné nákupy, dovoz léků;
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, praní;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.
Formuláře – sociální oblast:Informace:
Žádost do Domova s pečovatelskou službou (DPS), ul. Rybářská – pro zařazení do pořadníkuŽádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostaný a jeho zdrav. stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané Újezda u Brna, poté jejich příbuzní a nakonec ostatní občané.