Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Sociální politika města, sociální zařízení

SOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA A PRÁCE SE STÁŘÍM


V začátku  90 . let minulého století měla tehdy ještě obec Újezd u Brna něco málo pod 2 tisíce obyvatel a zcela nevyřešenou infrastrukturu, jak plynofikaci, tak rozvod pitné vody, kanalizaci nebo kabelovou síť.

Stejný problém byl s rychle stárnoucím věkovým průměrem obyvatel města. Sociální problémy naše obec začala řešit postupně. V roce 1997 postavila Penzion pro důchodce se 47 byty a počtem 57 míst k ubytování. V průběhu let jsme na náklady obce ještě vystavěli v nemovitosti z nevyužitých prostor další tři byty. Z toho dva byty jsou velice krásné, byt třetí je bytem matky s malými dětmi, které jsou týrané nebo se dostanou do jiné sociální krize. Tento byt se přiděluje pouze na 2 roky do doby vyřešení problémů žadatelky.

Penzion však velice záhy přestal stačit a tak jsme v roce 2005 postavili z dotací pěkný Dům s pečovatelskou službou / DPS /, který má 60 bytů a možnost pro bytování 66 nájemníků. V  místě původně navržené jídelny byla zkolaudována a je využívána prostora pro program starých obyvatel  – pravidelné papučové bály, přednášky, schůze a jiné.

V průběhu dalších let velice rychle vznikla potřeba vystavět objekt, který bude mít provozní řád podobný domovu důchodců. Město vykoupilo pozemky zabezpečené infrastrukturou a začalo projednávat dotace. Mezitím, kdy vhodná dotace nebyla vypsána, jsme se spojili s Jihomoravským krajem, kdy kromě pozemků a infrastruktury jsme bezúplatně poskytli i administrativní pomoc při vyřizování náležitostí stavby a při stavbě samotné. V Újezdě u Brna stojí tedy nyní domov pro seniory pro 104 lidí se specializací pro nemoci související se stářím. Otevřen byl na jaře 2016.

Ostatním občanům město Újezd u Brna dále poskytuje:
a/ 5.000,- Kč pohřebného                                                                                                  
b/ rozvoz nemocných a potřebných starých lidí městským automobilem k lékařům a zpět
c/ městský úřad poskytuje starým lidem pomoc při vyřizování úředních záležitostí                              
d/ právník města starým lidem poskytuje poradenství                                                              
e/ město organizuje 2 až 3x ročně zájezdy pro seniory, náklady hradí město.

Je tu ovšem i pomoc pro sociálně slabé občany. Město zakoupilo nemovitost a přestavělo ji na 8 samostatných pokojů, ve kterých vždy bydlí jeden občan se sociálními problémy. Najdete tu dokonce i osoby v důchodovém věku, kteří ze svého domova byli vyhoštěni. V této nemovitosti jsou také 2 garsoniéry sloužící pouze seniorům, a to i invalidním.

Město má pracovní skupinu, která bezúplatně poskytuje starým lidem služby při stěhování, odvozu věcí do sběrného dvora a další jiné potřebné úkony

Za součinnosti s městem Újezd u Brna byl dokončen projekt LDN pro 250 lidí a dnes je již pro tento záměr vydáno platné stavební povolení. Zamýšlený sociální objekt bude stát v katastru města Újezd u Brna.

Městská policie je napojena na speciální službu – jakýsi alarm, který spustí v případě nouze staří lidé a městská policie  se automaticky k těmto lidem dostaví

Všechny výtahy ve městě, a je jich 6, mají v kabině výtahu nainstalovaný telefon. Pokud někdo potřebuje pomoc, zmáčkne pouze vypínač ve výtahu a pomoc si přivolá.

V současné době je přichystán kamerový systém města, ve kterém pamatujeme také na seniory. Počítáme se zavedením zvláštního zařízení – hodinek, kterými si můžou senioři přivolat potřebnou pomoc městské policie.

Město v nedávné době vystavělo workoutové hřiště pro seniory – soubor cvičebních zařízení pro procvičování lidí v seniorském věku.