Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Mateřská škola

Obecné informace:

Název školy:Mateřská škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Kontaktní adresa:Palackého 200, 664 53 Újezd u Brna
Telefon:544 224 204
Zřizovatel:Město Újezd u Brna, IČO – 282 740
Ředitelka MŠ:Lenka Vaculíková
Webové stránky MŠ:www.msujezdubrna.cz

Z historie Mateřské školy:

První mateřská škola v Újezdě vznikla za protektorátu v červenci 1940 a už od záři téhož roku začala fungovat. Vedl ji tehdy řídící učitel František Navrátil. První učitelkou se stala Marie Pešková z Rebešovic.

Nacházela se v přízemí obecné školy a její vybavení bylo skromné: jedna velká stavebnice, pár drobných hraček, pohádkové knihy a několik obrazů. Ve školním roce 1941 – 1942 zde bylo zapsáno 42 dětí. Zájem o mateřskou školu ale stále stoupal a v roce 1943 – 1944 tu bylo až 62 dětí na jedno dopolední oddělení.

Na konci války zažila mateřská škola dramatické chvíle. 4. dubna 1945 ji obsadili zákopníci a 17. dubna 1945 byla škola letecky bombardována. 24. dubna 1945 ji obsadila Rudá armáda, která zde zřídila nemocnici. Vojáci rumunské armády pak bydleli v obecné škole dokonce až téměř do půlky června 1945. Boje při osvobozování mateřskou školu poničili a musela být opravena. Výnosem Zemské školní rady v Brně ze září 1945 ale vznikla opět mateřská škola s jedním dopoledním a jedním odpoledním oddělením.

Po osvobození se z důvodu velkého nárůstu dětí v obecné škole,  se uvažovalo o novém sídle pro mateřskou školu. Nakonec se jím na dobu tří až čtyř let měl stát Němcům zkonfiskovaný dům číslo 89 v Nádražní ulici. Dům se opravil a vznikly tak prostory pro tři oddělení mateřské školy.

Vzhledem k velkému počtu přihlášených dětí byla v září1982 otevřena čtvrtá třída mateřské školy v prostorách základní devítileté školy. Budova stávající mateřské školy začala být nedostačující, navíc byla stará a vlhká. Dům číslo 89, který měl být pouhým provizoriem na nejdéle na 4 roky, sloužil svému účelu téměř desetkrát déle, a to až do roku 1986, kdy Újezd u Brna otevřel novou moderní mateřskou školu.

Mateřská škola na ulici Palackého je dnes po přístavbě jedné třídy z dotačního titulu v roce 2014 pětitřídní.