Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Určení otcovství k nenarozenému dítěti, popřípadě narozenému dítěti

Toto prohlášení mohou učinit na kterékoliv matrice rodiče, pokud jsou plnoletí. V případě, že nedosáhli 18 let, obrátí se na příslušný soud.

Co musí předložit rodiče dosud nenarozeného dítěte:
• rodné listy
• občanské průkazy
• matka předloží těhotenský průkaz
• rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu
• ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Co musí předložit rodiče narozeného dítěte:
• rodné listy
• občanské průkazy
• rodný list dítěte
• rozvedená matka – pravomocný rozsudek o rozvodu
• ovdovělá matka – úmrtní list manžela

Aby mohlo být v obou případech určeno otcovství, musí od právní moci rozsudku o rozvodu manželství uplynout více jak 300 dní, rovněž u ovdovělé matky musí od data úmrtí manžela uplynout více jak 300 dní.

Lhůty pro vyřízení:
V případě, že jsou předloženy požadované doklady – možno na počkání.

Související dokumenty:
Prohlášení o otcovství vyplní matrika za přítomnosti obou rodičů.