Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Úplné znění územního plánu Újezd u Brna po vydání změny č. 1A

Do úplného znění územního plánu Újezd u Brna po vydání změny č. 1A, která nabyla účinnosti 21. 3. 2019 lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno
  • Obecní úřad Sokolnice, Stavební úřad, Komenského 435, 66452 Sokolnice
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor územního plánování a stavebního řádu, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
  • Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Zastupitel určený pro činnosti spojené s pořizováním územně plánovací dokumentace města je
Zdeněk Máca, mobil: 608 726 656, e-mail: maca@kangaroo.cz