Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Penzion

Štefánikova 960
664 53 Újezd u Brna

Tento sociální objekt, ve kterém se nachází 47 bytů určených pro samostatné a soběstačné jedince z řad občanů důchodového věku, najdete na ulici Štefánikova čp. 960 v Újezdě u Brna. Dům byl postaven v druhé polovině 90. let minulého století. Byty jsou určeny jak pro jednotlivce, tak pro manželské páry, ovšem bytů pro manželské páry je pouze několik. Dům je třípodlažní, je vybavený výtahem, do objektu nemají přístup žádné cizí osoby a je zde omezen pohyb psů. K domu přináleží velká zahrada s květinkovými záhonky, které si tu vytvořili místní obyvatelé a také se o ně příkladně starají. V zahradě je i celodřevěný altán určený k posezení a relaxaci. Zahrada navazuje na veřejný park, ale je od něj oddělena plotem, aby obyvatele domu nerušili nezvaní návštěvníci.

V přízemí objektu mají své ordinace někteří lékařští odborníci a také tu najdete rehabilitační pracoviště. Objekt má vlastního správce, na kterého se obyvatelé obracejí se svými požadavky. V každém z bytů je kuchyňka a je zvykem, že si obyvatelé sami zajišťují jídlo. Je však možné si i jídlo objednat s dovážkou až do bytu. Rovněž tak si můžou potřební obyvatelé domova domluvit výpomoc u terénní pečovatelské služby, která v Újezdě u Brna provozuje svoje služby.

Zájemci o umístění v Penzionu pro seniory musí vyplnit žádost, viz formulář, nechat ji potvrdit svým lékařem, který stvrdí, že je žadatel soběstačný, a žadatel tuto žádost zašle nebo odevzdá na městský úřad. Sociální komise na základě vyjádření lékaře doporučí jeho umístění a žadatel je poté umístěn do pořadníku čekatelů. Ve chvíli, kdy se pořadník posune natolik, že na žadatele přijde řada, je obeslán s dotazem, zda si přeje do penzionu nastoupit. Pokud se žadatel zatím rozhodne pro odklad, je jeho žádost opět zařazena na konec pořadníku a byt je nabídnut jinému zájemci.

Bydlení v této části města je velice klidné a příjemné. Zóna navazujícího parku láká k odpočinku a vytváří pokojné prostředí. Do centra města přitom není daleko a přímo před penzionem jsou autobusové zastávky, takže i dopravní obslužnost je pro obyvatele objektu snadno dostupná. Město Újezd u Brna vychází svým seniorským občanům všestranně vstříc, ať už přímo administrativními službami svých úředníků nebo třeba odvozem k lékaři.

Poskytovatel:Město Újezd u Brna
statutární zástupce:starostka města – Ing. Marie Kozáková
Tel. č.544 224 336, 544 224 218
e-mail:podatelna@ujezdubrna.cz
Web:www.ujezdubrna.cz

 Pečovatelská služba
– poskytování služeb pro rodinu a domácnost – města Újezd u Brna
zajišťuje podporu a pomoc seniorům i osobám se zdravotním postižením, které z důvodu zdravotního stavu nebo ztráty soběstačnosti potřebují podporu v péči o vlastní osobu a domácnost.  Pečovatelská služba vychází z individuálních potřeb jednotlivých uživatelů tak, aby mohli co nejdéle zůstat ve svém domácím prostředí.

Uživatelům pečovatelské služby nabízíme:
úkony ze základních činností poskytování pečovateské služby nebo výběr z fakultativních úkonů nad rámec
základních činností. Jedná se o terénní službu, která je poskytována v domácnosti uživatele.

Pečovatelská služba zahrnuje tyto základní činnosti:

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu;
  • zajištění návštěv lékařů, běžné nákupy, dovoz léků;
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu;
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy;
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti – úklid, praní;
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Dále je nabízena domácí ošetřovatelská péče.

Formuláře – sociální oblast:Informace:
Žádost do Penzionu pro důchodce, ul. Štefánikova – pro zařazení do pořadníkuŽádost může podat občan důchodového věku nebo s plným invalidním důchodem. 
Žadatel musí být soběstačný a samostatný a jeho zdravotní stav nesmí vyžadovat komplexní lékařskou péči. Dle rozhodnutí místního Zastupitelstva jsou upřednostňováni do našich zařízení občané z Újezda, poté jejich příbuzní, nakonec ostatní občané.