Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: vevar

2021/10: VŘ – Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960 (1.7.2021)

Předmětem veřejné zakázky je výměna
stávajících zdvojených dřevěných výplní (okna, vstupní dveře, balkonové dveře) za nová plastová okna s trojskly a plastové vstupní a balkonové dveře, vše ve shodném členění jako současná okna a dveře. Výjimkou bude atypické okno v čelní stěně
budovy, které bude provedeno ve dřevě s trojskly. Prvky budou na exteriéru opatřeny vnější trvanlivou fólií dřevodekor (odstín shodný se současným odstínem dřevěných

Číst více

2021/09: VŘ – Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna – nové vyhlášení (18.06.2021)

Předmětem zakázky je výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna. Nový chodník bude umístěn podél stávající asfaltové místní komunikace, přičemž zásah do stávající komunikace bude pouze v úzkém pruhu, kdy v rámci stavby budou stávající silniční obrubníky nahrazeny novými. Nový chodník bude budován z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, především pak rodičů s malými dětmi, neboť komunikace vede k místní školce. Chodník bude napojen na stávající

Číst více

2021/06: VŘ – Výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna (31.05.2021)

Předmětem zakázky je výstavba chodníku k MŠ Újezd u Brna. Nový chodník bude umístěn podél stávající asfaltové místní komunikace, přičemž zásah do stávající komunikace bude pouze v úzkém pruhu, kdy v rámci stavby budou stávající silniční obrubníky nahrazeny novými. Nový chodník bude budován z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců, především pak rodičů s malými dětmi, neboť komunikace vede k místní školce. Chodník bude napojen na stávající

Číst více

Akce “ÚJEZD OČIMA DĚTÍ”

MĚSTO ÚJEZD U BRNA VYHLAŠUJE AKCI

ÚJEZD OČIMA DĚTÍ

Všechny děti mohou pořizovat fotografie města nebo okolní přírody z různých ročních období z fotoaparátu nebo z mobilu. Zaslané fotografie použijeme na sestavení městského kalendáře pro rok 2022.

Fotografie zasílejte na email:kroupova@ujezdubrna.cz do 30. září 2021

Děkujeme za spolupráci.

Číst více

2021/05: VŘ – Prodloužení vodovodního řadu k pozemku par.č. 49 (14.04.2021)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení vodovodního řadu. Dále zahrnuje všechny náklady s plněním díla spojené – vytyčení sítí, zabezpečení výkopů, odvoz a uložení odpadů, uvedení povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu apod.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v předpokládané hodnotě do 500.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky.

Číst více