Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Author: vevar

Velikonoční stezka

Připravili jsme pro Vás tematickou stezku pro děti. Začátek stezky, která je určena pro nejmenší (červená) i větší děti (pro ně ve 2 úrovních obtížnosti zelené žluté), najdete v parku před radnicí.

POPIS STEZKY

Velikonoce jsou nejdůležitějšími křesťanskými svátky. Přiblížíme dětem příběh Velikonoc a zvyky spojené s tímto obdobím. Stezka má 14 zastavení.

Děti jsou do stezky uvedeny úvodním textem k tématu Velikonoc. Cílem zdolání stezky je

Číst více

Omezení provozu v ulici Za Tratí a Tyršova

Vážení občané,

v termínu od 1.2.2021 do 31.3.2021 bude probíhat stavba prodloužení kanalizačního řadu z ulice Tyršovy k obřadní síni, a tak dojde k dopravnímu omezení provozu v ulicí Za Tratí a v ulici Tyršova. Silnice v ulici Za Tratí bude po dobu řízeného protlaku pod železniční tratí zcela uzavřena. Bude pouze umožněn průchod pro pěší. Provoz v ulici Tyršova bude částečně omezen.

Číst více

2021/02: VŘ – Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany (20.1.2021)

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace „Cyklostezka Újezd u Brna – Žatčany“ včetně projednání se správci infrastruktury a dotčenými orgány státní správy v požadovaném rozsahu. Cílem řešení je odvedení cyklistické dopravy ze silnice II/416 Žatčany – Újezd u Brna na samostatnou komunikaci. Předpokládá se, že cyklostezka bude sloužit jak běžnému dojíždění do zaměstnání nebo do školy, tak pro rekreační místní dopravu. Cyklostezka

Číst více

2021/01: VŘ – Projektová dokumentace – Intenzifikace ČOV – Újezd u Brna (14.1.2021)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení stavby, specifikované níže v této zadávací dokumentaci.
Projektové dokumentace budou řešit stavební a provozní objekty, vymezené ve studii s názvem „ČOV ÚJEZD U BRNA Studie“, vyhotovené společností VEGA spol v.o.s. Jiráskova 219/12, 602 00 Brno IČO: 60700220, která tvoří jako příloha této výzvy součást zadávacích podmínek této veřejné zakázky.

Číst více

Vysvětlení změny modelu provozování kanalizace a ČOV

Vážení spoluobčané,

jak již víte, Zastupitelstvo města Újezd u Brna rozhodlo o změně modelu provozování kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV). Protože se množí nejenom dotazy k této změně, ale i spekulace o údajném prodeji kanalizace a ČOV, sdělujeme, že nedošlo k prodeji tohoto majetku města a bude provozován obdobným způsobem jako již od roku 1999 vodovod. Dále pro vysvětlení uvádíme několik zásadních argumentů, proč bylo nutné

Číst více