Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024/05: VŘ – Informační systém pro občany (18.03.2024)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a služby nepřesahující hodnotu 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí bude uzavřena smlouva.