Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024/08: VŘ – Modernizace multimediální učebny pro ZŠ Újezd u Brna (12.04.2024)

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce multimediální učebny na novou moderní učebnu pro 24 žáků, která vznikne místo původní čítárny budově ZŠ Újezd u Brna na pozemcích parc. č. 767/2 a 767/3 v k.ú. Újezd u Brna. Projekt počítá s drobnými stavebními pracemi, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, od demontáže stávající podlahové krytiny, silnoproudých a slaboproudých rozvodů k vytvoření nových silnoproudých, slaboproudých rozvodů a kabelových tras pro AV techniku v místnosti. Multimediální učebna bude vybavena novou podlahovou krytinou, provozním LED osvětlením, novou výmalbou, specializovaným nábytkem určeným pro umístění techniky.

V rámci této veřejné zakázky jsou vyhlášení 3 výzvy k podání nabídek:

1. výzva – Stavební část

2. výzva AV / ICT

3. výzva – mobiliář

15.04.2024: administrativní chybou došlo k uvedení špatného data dodávky mobiliáře do zadávací dokumentace a do kupní smlouvy. Správné datum je 15.08.2024. Vše ostatní zůstává v platnosti.

Přílohy