Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024/03: VŘ – PD rozšíření a přístavby Technických služeb města (04.03.2024)

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku a služby nepřesahující hodnotu 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky, schváleno radou města a objednáno.