Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/06: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS (13.5.2022)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě vnitřních prostor základní školy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením. Jedná se především o výměnu/úpravu dveří, nový hasící systém, nouzové osvětlení a další. Stavebním záměrem se nemění funkční náplň ani kapacitní údaje, objekt bude i nadále sloužit pro vzdělávání dětí.

24.5.2022 – nebyly podány žádné nabídky

Přílohy