Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2020/15: VŘ – Prodloužení kanalizace a zaokruhování vodovodu ( 2. 7. 2020)

Projektovou dokumentaci naleznete na www.uschovna.cz/zasilka/ZW25AML3NPRX5YMX-NKY, příp. kód zásilky je ZW25AML3NPRX5YMX-NKY.

Na základě upozornění účastníků zadávacího řízení doplňujeme zadávací dokumentaci o výkaz výměr „Ujezd-u-Brna-ul.-Rychmanovská_Rozpocet-slepy_vodovodkanalizace

Nová lhůta pro podání nabídek je stanovena do 15.07.2020 do 12:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne 15.07.2020 ve 14:00 hodin.

Nebyla podána žádná nabídka.

Přílohy