Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/08: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení (25.5.2022)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě vnitřních prostor základní školy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením. Jedná se především o výměnu/úpravu dveří, nový hasící systém, nouzové osvětlení a další. Stavebním záměrem se nemění funkční náplň ani kapacitní údaje, objekt bude i nadále sloužit pro vzdělávání dětí.

30.5.2022 – doplnění zadávací dokumentace – odpovědi na dotazy uchazeče, PBŘS – Požárně bezpečnostní řešení stavby

6.6.2022 veřejný zadavatel v souladu s podmínkami zadávací dokumentace dnešního dne rozhodl o zrušení zadávacího řízení realizovaného mimo rámec zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení“.

Přílohy