Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Ceníky, příspěvky

Ceník za poskytování informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

SMĚRNICE MĚSTA ÚJEZD U BRNA 1/2022

Zastupitelstvo města Újezd u Brna stanovív souladu s ustanovením § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení ustanovením § 17 tohoto zákona a s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Číst více

PŘIDĚLENÍ POHŘEBNÉHO – ČÁSTKA 5.000,- KČ.

Podmínky přidělení:

  •  Může obdržet pouze občan s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna.
  • Délka trvalého pobytu nejméně 10 let.
  • O tento příspěvek může požádat pouze ten občan, který byl vypravovatelem pohřbu.
  • Nutno předložit na pokladně města kopii úmrtního listu a doklady o přímých nákladech na pohřeb (fakturu) včetně

Číst více

Sběrný dvůr – ceník a informace

Otevírací doba sběrného dvora:
Pondělí:zavřeno
Úterý:12:00–18:00
Středa:zavřeno
Čtvrtek:12:00–18:00
Pátek:zavřeno
Sobota:08:00–12:00; 13:00–17:00
Neděle:zavřeno

SBĚRNÝ DVŮR NA ULICI ŠTEFÁNIKOVA:

Činnost plochy stavebního dvora je řízená – jako meziskládka pro odpad, objekt je střežen kamerovým systémem.

Odpad se odebírá pouze od občanů města Újezd u Brna.

Sběr se týká pouze odpadů, které neodváží firma určená pro svoz odpadů KTS EKOLOGIE s.r.o.

Odpad odebírá pracovník města Újezd u Brna, tel.: 725 171 844, včetně výběru poplatků.

Ceník pro občany:
Ve sběrném dvoře se nově od občanů vybírá poplatek pouze za následující položky:

Ceník

Číst více