Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

MÍSTNÍ POPLATKY – OBČANÉ

PDO (pevný domovní odpad)
Sazba poplatku dle městské vyhlášky – zde
Pevný domovní odpad je svážen jednou za 14 dní firmou KTS EKOLOGIE s.r.o. Vyzýváme občany, aby využívali kontejnery na tříděný odpad! (papír, plast, bílé a barevné sklo).
STOČNÉ 
65,18 Kč/m3 + DPH v platné sazbě (roční periodicita vyúčtování). 
Studentské slevy se u tohoto poplatku neuplatňují.
Zákaznické oddělení Vodárenské akciové společnosti, a.s., Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO: 494 55 842 (smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod):
Romana Wünschová, tel. č.: 545 532 223, zakaznici@vasbv.cz
VODNÉ
Dle platného ceníku Vodovodů a kanalizací Vyškov, a.s. (VAK Vyškov, a.s.) 
PES
Sazba poplatku v městské vyhlášce – zde
Pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (OZV 5/2010) – zde
Známky na psy – 50 Kč/kus.
KABELOVÁ TELEVIZE – kontakt: 3C spol. s.r.o., Myslivní 31, 623 00 Brno
Sazba poplatku:⇒ dle smlouvy 500,- Kč/rok
Zřizovací poplatek za novou 
domovní přípojku KTV je ve výši:
4.500,- Kč do rodinného domu
2.900,- Kč do bytu v bytovém domě
  
Servis pro Újezd u Brna:dispečink, pí Procházková,
tel. č.: 545 235 295
– pan Matula, pouze sms,
mobil: 604 919 004
Kabelová televize je zprovozněna v celém městě, kromě ulice Nádraží.
Programová nabídka zde.