Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stránky

Posilovna – provozní doba

Pondělí          07:00–11:00      14:00–21:00

Úterý             07:00–11:00      14:00–21:00

Středa           07:00–11:00      14:00–21:00

Čtvrtek          07:00–11:00      14:00–21:00

Pátek           

Číst více

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací

Rok 2024 – zveřejněné odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2023 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2023 – zveřejněné odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2022 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2022 – zveřejněné odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2021 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Rok 2020 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Číst více

Výroční zpráva za rok 2020

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
• rodného listu při narození;
• oddacího listu při uzavření manželství;
• úmrtního listu při úmrtí;
a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.
Komu a za jakých

Číst více