Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stránky

Zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Výroční zprávy v oblasti poskytování informací

Rok 2022 – zveřejněné odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2021 – zveřejněné odpovědi dle zák. č. 106/1999 Sb.

Rok 2020 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Rok 2019 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Rok 2018 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Rok 2017 – výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejněné odpovědi

Číst více

Výroční zpráva za rok 2020

Vystavení matričních dokladů

Matriční úřad vydá prvopis matričního dokladu:
• rodného listu při narození;
• oddacího listu při uzavření manželství;
• úmrtního listu při úmrtí;
a zašle jej oprávněné osobě do vlastních rukou s doručenkou, nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Pokud jste ztratili rodný, oddací nebo úmrtní list, může vám matriční úřad v místě, kde k matriční události došlo, vydat jeho druhopis.
Komu a za jakých

Číst více

Rozpočet 2010

Příjmy+ 65.560,- Kč
Financování+ 24. 089,- Kč
Příjmy celkem89. 649,- Kč
Výdaje celkem89. 649,- Kč

Město Újezd u Brna

okres Brno-venkov                                           

Rozpočet na rok   2010    

Rozpočet celkem : 

Rozpočet na rok  2010  je vyrovnán .

Rozpočet byl projednán  Zastupitelstvem města dne 14.12.2009.

 Vyvěšeno na úřední

Číst více

Závěrečný účet města

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2010

/zpracovaný na základě § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů/

 Údaje o městu:

Adresa : Město

Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna

Právní forma:

Město – územně samosprávný celek

IČO : 00282740

Telefonické spojení :

544224336, 544224218

E-mailová adresa :

obec.ujezd@oasanet.cz

Bankovní spojení : základní

běžný účet zřízen u KB Brno-venkov

Číslo účtu :

4925641/0100

Počet

Číst více