Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Stránky

Výroční zpráva za rok 2018

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018 A ZVEŘEJNĚNÉ INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU ÚJEZD U BRNA ZA ROK 2018 DLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 Výroční zpráva za rok 2018 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

 Zveřejněné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

2018/11 – odpověď bod č. 1 a 2 dle zákona č. 106/1999 Sb.rozhodnutí: částečné odmítnutí – bod č. 32018/10 – odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.2018/9 – odpověď bod č. 1, odpověď bod č. 2, odpověď bod č. 3rozhodnutí: částečné odmítnutí – bod č. 3rozhodnutí: částečné odmítnutí – bod č. 42018/8 – odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.2018/7 – odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb.

Číst více

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Počet podaných žádostí o informace9
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné2
Počet odložených žádostí i informace 0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2014

Počet podaných žádostí o informace5
Počet vydaných odpovědí o informace – zveřejněny zde5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2013

Počet podaných žádostí o informace5
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje

následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2013.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2012

Počet podaných žádostí o informace3
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – částečné0
Počet odložených žádostí i informace 1

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2012.

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Počet podaných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2011

Počet podaných žádostí o informace4
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí0
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona3

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2011.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Opis podstatných

Číst více

Výroční zpráva za rok 2010

Počet podaných žádostí o informace2
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti – úplné0
Počet vydaných rozhodnutí o odmínutí žádosti – částečně1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí2
Počet stížnosti podaných podle § 16a zákona0

Městského úřadu Újezd u Brna dle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění zákona č. 61/2006 Sb. (dále jen „zákon č.

106/1999 Sb.”) Městský úřad Újezd u Brna jako povinný subjekt zveřejňuje

následující údaje, které se týkají jeho činnosti v oblasti poskytování

informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 201 0.

 Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:

Opis podstatných

Číst více