Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

Rozpočet 2010

Město Újezd u Brna

okres Brno-venkov                                           

Rozpočet na rok   2010    

Rozpočet celkem : 

Příjmy+ 65.560,- Kč
Financování+ 24. 089,- Kč
Příjmy celkem89. 649,- Kč
Výdaje celkem89. 649,- Kč

Rozpočet na rok  2010  je vyrovnán .

Rozpočet byl projednán  Zastupitelstvem města dne 14.12.2009.

 Vyvěšeno na úřední desce :

od:27. 11. 2009
do:14. 12. 2009
Příjmy
DPFO ze záv.činnosti pol.  1111                        4.000
DPFO ze samvýd.činnosti pol 1112                   2.000
DPFO z kap. výnosů  pol. 1113                                350
Daň z př.práv.osob pol. 1121                              5.000
Daň z přidané hodnoty pol. 1211                        8.400
daň z př. za obec                                                                          1.000
PDO  1.500
popl.-sběrný dvůr                                                          50
Popl. ze psů                                                                   40
Za už.veř.prostranství                                                    30
Za provoz hracích přístrojů                                           20
Odvod z provoz. loterií                                                 20
Správní poplatky                                                           92,1 
Daň z nemovitostí pol. 1511                               1.250  
Splátky  půjček                                                              13
Příjmy z pronájmu pozemků/ZD/                                  60
Příjmy z prodeje pozemků                                             50
Z vydobývaných prostor                                                80
Vodné   175
Za pronájem vodovodu                                               290
Stočné     1.800
Služby ZŠ                                                                   170
Nájem ZŠ                                                                       60
Příjmy z knihovny                                                          25
Nájem Rychta                                                             380
Příjmy za kabel.tel.                                                     400
Nájem koupaliště                                                            50
Služby byty                                                                 340
Nájem byty                                                            1.000
Poplatek za hroby                                                            35
Nájem za chlad.zař.-hřbitov                                                8
Nájem penzion                                                             726
Služby penzion                                                            800
Nájem DPS                                                            1.140
Služby DPS                                                                  710
Pokuty – obec.policie                                                       20
Ost.příjmy – obec                                                         250
Z pronájmu pozemků /ostatní/                                         30
Nájmy z nebyt.prostor –ostatní                                    250
Nahodilé příjmy                                                               50
Příjmy z úroků                                                              125
příspěvky a náhrady                                                         50
Plánované dotace /od kraje/                                   1.460,9
dotace na ČOV ze SF                                          29.523
dotace na ČOV ze SFŽP                                        1.737
Celkem  příjmy                                                 65.560,-
Výdaje
silnice  /údržba+inv.a značení/                               3.500
chodníky  /údržba a investice/                                 3.000
příspěvek na IDS                                                           300
vodovod           25
kanalizace – provoz ČOV+ revitalizace               41.150
rybník –provoz                                                           100
příspěvek pro MŠ a ŠJ MŠ                                         900
na opravu MŠ                                                          2.000
příspěvek pro ZŠ a ŠJ ZŠ                                        2.300
na opravu ZŠ                                                              500
Zákl.škola-mzdy                                                        170
Místní knihovna                                                         450
Ost.zál.kultury-Rychta                                               250
zachování kult.památek/opr.křížů,kapličky/                   300
Kabel.televize                                                            600
místní rozhlas                                                              70
SOZ-gratulace,vítání,svatby,koncerty,ples                400
vydávání zpravodaje                                                  100
místní rozhlas                                                               70
využití volného času dětí a mládeže                          400
koupaliště300
bytové hospodářství +střecha MB                          2.200
veřejné osvětlení +opr.                                            2.000
pohřebnictví-hřbitov /smuteční síň /                       4.100
údržba plyn.zař.                                                         195
svoz PDO                                                                1.800
skládka nebezp.odpadu                                              250
revitalizace skládky    /3729/                                  1.000
péče o veř.zeleň a ost.prostory                                1.800
soc.příspěvky                                                               50
DPS – provoz                                                          1.530
penzion – provoz                                                     1.500
policie 1.500
obecní zastupitelstvo                                               1.700
činnost místní správy                                              4.720
pož.ochrana                                                               250
platby daní a popl. + DPH                                      1.000
příspěvky nezik.organizacím                                     250
služby pen.ústavů-poj.majetku                                  350
výkup pozemku                                                      3.000 
rekonstrukce zdrav. střediska                                 3.569
Výdaje celkem                                                    89.649  
Financování
pol. 8115        změna stavu/zůstatek na účtě k 1.1.2010 v tom 1.805,- dotace k čerpání z dotace kraje na stavbu ČOV/+ 24.805,-
pol. 8123        úvěr na ČOV k dočerpání/smlouva uzavřena v roce 2009/3.453,-
pol. 8124        splátky: KB – 5 úvěrů/na silnice a chodníky, blok E, MB Real, dostavba DPS, CAS/-4.169,-
Financování celkem:+ 24.089,-