Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PŘIDĚLENÍ POHŘEBNÉHO – ČÁSTKA 5.000,- KČ.

Podmínky přidělení:

  •  Může obdržet pouze občan s trvalým pobytem ve městě Újezd u Brna.
  • Délka trvalého pobytu nejméně 10 let.
  • O tento příspěvek může požádat pouze ten občan, který byl vypravovatelem pohřbu.
  • Nutno předložit na pokladně města kopii úmrtního listu a doklady o přímých nákladech na pohřeb (fakturu) včetně dokladu o uhrazení  faktury. Při předložení dokladů na náklady menší než 5.000,-Kč budou proplaceny jen tyto.

Zastupitelstvo města Újezd u Brna odsouhlasilo tyto podmínky na svém zasedání dne 4.2.2008.