Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

PŘÍSPĚVEK PŘI NAROZENÍ DÍTĚTE – ČÁSTKA 5 000 KČ

Podmínky pro vydání příspěvku:

  • Oba rodiče přihlášeni k trvalému pobytu v Újezdě u Brna
  • Svobodné matce s trvalým pobytem v Újezdě u Brna 
  • Příspěvek se poskytuje až po dovršení věku dítěte 3 měsíců
  • Rodič/e předloží na pokladně Městského úřadu v Újezdě u Brna kopii rodného listu spolu s originálem rodného listu k ověření.

Výše jednorázového příspěvku při narození dítěte činí 5 000 Kč.
Tento příspěvek odsouhlasilo Obecní zastupitelstvo v roce 2003.