Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/10: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce vzduchotechniky (15.6.2023)

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně základní školy v Újezdě u Brna. Je navrženo větrání prostoru kuchyně pro zajištění odvodu pachů a vzdušné vlhkosti vznikající především vařením, smažením a pečením. Průtok VZT jednotkou je stanoven na 15tinásobnou výměnu vzduchu prostoru kuchyně. VZT jednotka je vybavena teplovodním ohřívačem, přímým chladičem pro chladivo R410A, který je osazen jako příprava pro možnost doplnění chlazení. V zimním období zajistí VZT jednotka větrání řešeného prostoru vzduchem o teplotě 21°C. V letním období bude VZT jednotka zajišťovat větrání řešené místnosti, případně po doplnění kondenzační jednotky i chlazení přívodního vzduchu na teplotu 20°C. VZT jednotka bude osazena vlastní MaR schopným řídit i případně doplněné chlazení. Na potrubí VZT jednotky budou osazeny tlumiče hluku, jejichž parametry jsou specifikovány ve výkresové části PD, tlumiče hluku zajistí útlum pod hodnoty dané hygienickými limity. Tlumiče musí být přepočítány pro konkrétní vybranou jednotku VZT. Distribuční elementy viz výkresová část PD. Přívod vzduchu bude zajištěn pomocí dvouřadých mřížek na potrubí s regulační klapkou. Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí jednořadých mřížek s regulační klapkou. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky.

Přílohy