Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/09: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – Stavební úpravy vyvolané novým PBŘS – nové vyhlášení 6.6.2022

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v úpravě vnitřních prostor základní školy vyvolané novým požárně bezpečnostním řešením. Jedná se především o výměnu/úpravu dveří, nový hasící systém, nouzové osvětlení a další. Stavebním záměrem se nemění funkční náplň ani kapacitní údaje, objekt bude i nadále sloužit pro vzdělávání dětí.

Přílohy