Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/04: VŘ – Rekonstrukce areálové kanalizace u MŠ

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci kanalizace dešťové a splaškové v areálu MŠ v Újezdu u Brna. Stávající kanalizace v areálu MŠ je v nevyhovujícím stavu dle provedených průzkumných prací. Přesná poloha vyvedení stávající kanalizace z objektu musí být v průběhu realizace ověřena. Před započetím realizace stavby bude prověřena skutečná poloha a hloubka stávajících kanalizací, na které se bude napojovat navrhovaná kanalizace. Rekonstruovaná dešťová a splašková kanalizace bude napojena na stávající dešťovou a splaškovou kanalizaci v areálu MŠ. Stávající revizní šachty dotčené rekonstrukcí kanalizace budou nahrazeny novými revizními šachtami. Neřešené části kanalizace budou přepojeny na navrhovanou kanalizaci. Rekonstruovaná část dešťové kanalizace je od šachty Š809 po DV1 a Š809 po Š819. Rekonstruovaná část splaškové kanalizace je od šachty Š808 po Š818. Jednotlivé přípojky napojené na areálovou kanalizaci z objektu MŠ budou rekonstruovány až po patu objektu.

Přílohy