Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2024/01: VŘ – Intenzifikace ČOV Újezd u Brna na 4500 EO (08.01.2024)

Projektová dokumentace intenzifikace ČOV Újezd u Brna zpracovaná na základě smlouvy společností Water Design Group byla předána městu včetně stavebního povolení 13.01.2023.

Pro vlastní realizaci stavby připravila společnost Vodárenská akciová společnost, a. s., divize Brno-venkov, se sídlem Soběšická 820/156, 638 00 Brno, IČO 49455842 kalkulaci sloužící jako podklad pro zapojení prostředků města do rozpočtu na rok 2024 a současně představující reálný soupis veškerých stavebních, technologických a dalších nákladů, které zabezpečí realizaci díla dle zpracované dokumentace pro stavební povolení.

Intenzifikací ČOV Újezd u Brna dojde jak k navýšení kapacity pro zajištění čištění odpadních vod, tak také k vyřešení provozně problematických či nefunkčních prvků stávající technologie. Navýšení kapacity ČOV je zcela nezbytné pro další možný rozvoj města.

Zakázka je zadána s využitím možností vertikální spolupráce neboli tzv. in-house zadání podle § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).