Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/15: VŘ – Vybavení posilovny pro Multifunkční halu se zázemím – nová výzva (30.10.2023)

Oslovením jednoho dodavatele na základě udělené výjimky radou města ze Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z důvodu posuzování a porovnávání specifického vybavení, kde není možné postupovat pouze podle kritéria ekonomické výhodnosti, ale je nutné detailně posoudit parametry, použité materiály a certifikaci výrobků.