Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/11: VŘ – Zpracování projektového záměru a projektové žádosti na multimediální učebnu ZŠ (13.6.2023)

Předmětem zakázky je zpracování projektového záměru a projektové žádosti na multimediální učebnu do výzvy MAS Slavkovské bojiště – 48. výzva IROP – Vzdělávání – SC 5.1 (CLLD).

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.