Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/09: VŘ – Studie využitelnosti území – Kulturní dům (15.6.2023)

Předmětem veřejné zakázky je zpracování studie využitelnosti výstavby nového kulturního domu a pro srovnání jednotlivých
stavebních záměrů:
a) Demolice stávajícího objektu kulturního domu Na Rychtě a výstavba nového kulturního domu na stávající parcele č. 122 a č. 123.
b) Výstavba nového kulturního domu na par. č. 1813/2 v těsné blízkosti nové multifunkční haly.
c) Přesun fotbalového hřiště z parcely č. 321/3 vč. dalších menších parcel na parcelu č. 1813/2 a výstavba nového kulturního domu na par.č. 321/3.

Přílohy