Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/08: VŘ – TDI pro akci “ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa”

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.