Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/07: VŘ – ZŠ Újezd u Brna – rekonstrukce II. etapa (09.05.2023)

Předmětem veřejné zakázky je druhá etapa stavebních prací spočívající v rekonstrukci elektroinstalace a osvětlení v základní škole v souladu s novým požárně bezpečnostním řešením a dále stavební práce ve školní kuchyni dle následujících specifikací:
a) PD“ Rekonstrukce technického zařízení budov ZŠ Újezd u Brna“ na pozemcích p.č. 766, 767/2, k.ú. Újezd u Brna“ – rekonstrukce rozvaděčů a výměnu svítidel – rozvaděč RH a podružné rozvaděče v objektu základní školy, výměnu rozvaděčů, výměnu jištění a doplnění chránění pro stávající zásuvkové a světelné rozvody, výměnu svítidel ve stávajícím umístění, systém nouzového osvětlení, připojení rozvaděčů ostatních technologických zařízení (VZT, ZTI, výtahy) – přívody, vedení kabelových tras.
b) PD pro stavební záměr řešící opravu podlahy školní kuchyně, kde bude vyměněna stávající keramická dlažba za novou a zároveň bude provedeno nové spádování podlah.

Přílohy