Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/06: VŘ – TDI pro Cyklostezka Újezd u Brna – Otnice

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí bude uzavřena smlouva.