Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/02: VŘ – TDI pro akci „Realizace dešťové kanalizace ul. Štefánikova, Újezd u Brna“ (22.02.2023).

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí bude uzavřena smlouva.