Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2023/01: VŘ – Realizace dešťové kanalizace ul. Štefánikova (10.03.2023)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v realizace dešťové kanalizace ul. Štefánikova. Jedná se o doplnění stávajícího kanalizačního systému města Újezd u Brna o splaškovou oddílnou stoku „X0“ ve východní části Štefánikovy ulice a dešťových stok „Y0“, „Y1“ a „Y2“ s výustí do Mlýnského náhonu. Účelem této stavby je zajištění odvodu dešťových vod ze zpevněných ploch Štefánikovy ulice přímo do vodoteče tak, aby nedocházelo k přeplňování stávající jednotné kanalizace a nežádoucím přelivům odpadních vod na povrch vozovky popř. do sklepů přilehlých nemovitostí. Na Štefánikově ulici se plánuje intenzivní výstavba, kterou je nutno připojit bezkonfliktně do splaškové kanalizace. Konkrétně se jedná o Rezidenci Cézava, multifunkční sportovní halu a obytný soubor „Mlýn“. K tomu bude sloužit nový úsek oddílné kanalizační stoky „X0“. Dešťové stoky „Y“ budou vybaveny převážně novými dešťovými vpustěmi.

Přílohy