Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/17: VŘ – Vybavení výjezdové jednotky SDH

Předmětem zakázky je dodávka následujícího vybavení výjezdové jednotky SDH:
zásahová hadice C52 – 12ks – Pavliš Hartman
zásahová hadice B75 – 10ks – Pavliš Hartman
třívrstvý zásahový oděv – 2ks – Good pro FIREWARRIOR FR4
žebřík čtyřdílný nastavovací – 1ks – PROFI-AL/NH3
motorová pila – 1ks – HUSQARNA 372 XP X-TORQ
záchranářská přilba – 6ks – Drager HPS 3500
záchranářské rukavice – 8ks – Cestus Deep lll
pracovní stejnokroj PS ll – 12ks
přechodka B/C – 4ks
přechodka C/D – 4ks
rozdělovač C-D/C/D – 1ks – AWG
polokošile pánská – 12 ks
triko SDH – 12 ks
čepice Hasiči – 12 ks
čepice pletená zimní – 12 ks

Místo plnění: budova MÚ, Komenského 107, 66453 Újezd u Brna
Termín předání dodávky: do 31. 12. 2022
Záruka: dle jednotlivých položek

Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky.
Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 27. 9. 2022 do 10.00 hod.

Cenovou nabídku je možno předat na podatelně MěÚ Újezd u Brna nebo zaslat poštou na adresu: Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna. Doručení jiným způsobem může být důvodem k vyloučení nabídky účastníka z výběrového řízení. Doručení do poštovní schránky na budově městského úřadu není akceptováno.

Otevírání nabídek se uskuteční dne 27. 9. 2022 v 10.05 hodin na adrese Město Újezd u Brna, Komenského 107, 664 53 Újezd u Brna.

Přílohy