Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/15: VŘ – TDI pro akci “Rekonstrukce zubní ordinace a souvisejících prostor, ….” (5. 8. 2022)

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.