Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/10: VŘ – TDI pro akce 2022/06 a 2022/09 (15.6.2022)

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.