Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2022/03: VŘ – Právní služby pro převod bytů Rozprýmova č.p. 996-1000

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.