Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/13: VŘ – Zpomalovací prvky na vybraných komunikacích města

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby v předpokládané hodnotě do 150.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky.