Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/11: VŘ – Výměna oken a dveří na Penzionu pro seniory, Štefánikova č.p. 960 (1.7.2021)

Předmětem veřejné zakázky je výměna
stávajících zdvojených dřevěných výplní (okna, vstupní dveře, balkonové dveře) za nová plastová okna s trojskly a plastové vstupní a balkonové dveře, vše ve shodném členění jako současná okna a dveře. Výjimkou bude atypické okno v čelní stěně
budovy, které bude provedeno ve dřevě s trojskly. Prvky budou na exteriéru opatřeny vnější trvanlivou fólií dřevodekor (odstín shodný se současným odstínem dřevěných oken a dveří), z pohledu interiéru budou okna a dveře bílá. Součástí bude rovněž
demontáž a likvidace stávajících oken a dveří. Bude provedena výměna vnitřního parapetu, vnější parapet bude přeplechován. Součástí díla je kompletní stavební zapravení po výměně oken a dveří. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k
předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v přílohách této Výzvy k podání nabídky.

12.7.2021 byl vybrán a schválen zhotovitel IDEAL OKNO s.r.o. a byla podepsána smlouva.

Přílohy