Skip to content Skip to left sidebar Skip to footer

2021/05: VŘ – Prodloužení vodovodního řadu k pozemku par.č. 49 (14.04.2021)

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v prodloužení vodovodního řadu. Dále zahrnuje všechny náklady s plněním díla spojené – vytyčení sítí, zabezpečení výkopů, odvoz a uložení odpadů, uvedení povrchů pozemků dotčených stavbou do původního stavu apod.

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce v předpokládané hodnotě do 500.000,- Kč bez DPH byla dle směrnice zadána výzvou jednomu dodavateli k předložení nabídky. Po posouzení nabídky a rozhodnutí byla uzavřena smlouva.